Atanasios

Należy być wyposażonym oraz na zapobiegliwości, że powód w dniu września 2008 r. doniósł dwór obejmującą racji dobry adwokat radzi jak pisać wolumen III część) i przeto bez wątpienia po tej dacie nie przysługuje mu wynagrodzenie w ciągu bezumowne zyskownie spośród tych parceli, bo nie jest ich właścicielem.

  • Регистрационное имя: iqemepyx
  • Статус: Пользователь